Kim jesteśmy?

Firma Domel istnieje i z powodzeniem działa na nowosądeckim rynku od 1992 roku.

Podstawowy zakres działalności firmy stanowi wykonanie instalacji elektrycznych i energetycznych w obiektach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, jak również wykonawstwo inwestycji związanych z oświetlaniem zewnętrznym, zasilaniem obiektów oraz projektowaniem i prefabrykacją rozdzielni i instalacji elektrycznych dla wszelkiego rodzaju obiektów. Posiadamy bazę techniczną i magazynową wymaganą do realizacji różnych inwestycji.

Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną, która posiada wiedzę, wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji...